E-mail: info@hijosdeacano.com
 Tel. (0034) 93 223 30 85
 Fax (0034) 93 223 01 74
 C/. Foc, 42
08038 Barcelona (Spain)


Envasaments metàl·lics cilíndrics amb soldadura elèctrica lateral i tapa d’ajustament exterior poden apilar-se un cop tapats.

Idonis per tintes...